Słowiańska mitologia i Biblia

Słowiańska mitologia i Biblia

Ktoś wierzy w jego istnienie, Sa TACy, którzy zaprzeczają światu duchowemu. Ma wiele różnych imion, ale dla chrześcijan jest oczywiste, že jest ucieleśnieniem zla. Kto byl i Kim STAL się Dyennicą w religii chrześcijańskiej, A także O bóstwie w słowiańskiej mitologii, staramy się właśnie teraz dowiedzieć.

Kto je šel?

W religii chrześcijańskiej byl starszym aniołem, ktorý później zbuntował się przeciwko Bogu, A tym samym zwrócił się ku Stronie zla. Według słowiańskiej legendy Dennitsa jest esencją Zaryi-Zarenicy. Zgodnie z opowieściami, miesiąc ukradł Słońcu swoją coni Zarję i zaczął JA posiąść. W wyniku takiego połączenia pojawiło się miejsce urodzenia. Chciał zostać uznanym synem Słońca (simbol Boga). Pasował, wsiadł na rydwan, ale nie mógł powstrzymać koni i spadł z nieba. W tym czasie koniec świata prawie dobiegł końca.

Dzień w mitologii słowiańskiej

W mitologii Dennitsa jest Matka, córką lub siostrą samego Słońca, umiłowanego Miesiąca, na ktoré jest zazdrosne Słońce. Często nazywa się w serbskich pieśniach ludowych siostrą Słońca lub Miesiąca, ki Czasami córką Słońca. Poranek jest w StaniË podnieść WSCHÓD słońca. Ponadto towarzyszy MU narediti nieba i rozpuszcza się w jego gorących promieniach. Bliżej poranka Dyenitsa świeci bardzo oblačno, pochłaniając Wszystko wokół siebie.

Według opowieści Słowiański Bóg Dyennitsa i jej siostra zamieniły się w ptaki. Jest sokół, ona jest piękną białą łabędzią. Dandys często wyobrażał sobie, jak wznosi się wysoko w niebo, nawet ponad słońce i Zvezdnice. Kiedyś poprosił Ojca Horsa, po spełnił jego upragnione pragnienie. Chciał jechać swoim niebiańskim powozem. Kiedy pozwolił, Bóg natychmiast chwycił lejce i rzucił się przez niebo, ale konie przestały iti słuchać i rzuciły się, Palac niebo PO drodze. W tym samym czasie na ziemi zaczął się prawdziwy ogień. Perun wpuścił błyskawicę na rydwan A ciało Dyunitsa wpadło storiti morza.

anioł poranka

Biblia w Biblii

Če želite, lahko najdete Biblii možne znalež tylko raz. W słynnym chrześcijańskim cytacie Odnosi się narediti Króla babilońskiego: "Gdy spadłeś Z nieba, poranne dziecko, sin świtu, zerwało na ziemię, ktorá poprawiła narody". Słowo "Świt" służy storiti ukazania chwały i blasku, ktoré SA podobne storiti blasku Zvezdnice porannej. Jednak Tertulian je predlagal, da je deset citatov odnos do upadku z nieba Szatana. Wcześniej był do Cheruba Dennika.

Kim był Daylily?

Prawosławni chrześcijanie wiedzą, Ze anioł dnia Byl pierwszym umiłowanym stworzeniem, ktoré później zbuntowało się przeciwko Stwórcy. Rola aniołów polegała na organizacji ziemskich spraw. Zostali pouczeni, aby obserwować rozwój ludzkości, ale aby na uczynić jest niedostrzegalny dla ziemian. Z czasem podzielono ICH nu tych, którzy przestrzegali przymierzy i Stali się bliżej ludzi. Anioły rosnącego wiatru poły także strażnikami tradycji. Z moči, ki so jih odpirali, so se zgubili. Aniołowie kochali ludzi, ale pewnego dnia, pod przewodnictwem starszego Anioła, Dennitza podążyła ścieżką zla.

Jak upadł Brzask?

Stary Testament mówi, dlaczego Dennitsa jest upadłym aniołem. Podczas Światowej Rady BOG powiedział MU, Ze jest najbardziej inteligentny i potężny spośród wszystkich. Zaproponował, Ze zdecyduje się pozostać Z nim lub Nadal będzie budował WŁASNE życie. Ali TEGO, Dyunitsa Szatan odpowiedział, že nie rozumie, dlaczego potrzebuje umysłu, sily i wöli, jeśli powinien wypełnić Wole innego.

Po takich słowach BOG powiedział, že wybór Anioła jest zrozumiały i kto może się z Nim zgodzić PO swojej Stronie. Następnie Jedna trzecia aniołów rozdzieliła się i przekroczyła przeciwną stronę. Bóg powiedział, Ze wszyscy, którzy Pojdi zdradzili, nie Maja już miejsca Blisko NIEGO i pozbawiają iti Jego światła. Lucyfer-Lucyfer, ktorý został zrzucony z nieba, powiedział, Ze ma Račje i udowadnia da, niszcząc stworzenie Bože i wracając storiti nieba, a następnie odtrącając iti stamtąd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 3 = 5

Close