Ako zlepšiť karmu?

ako zlepšiť karmu

O tom, ako zlepšiť karmu, človek začne premýšľať o tom, kedy je v jeho živote čierny pruh: choroba a rôzne druhy problémov. Je oveľa lepšie premýšľať o čistote karmy vopred a nepovoliť jej kontamináciu.

Čistiaca karma

Dôležitým bodom v otázke, ako zlepšiť karmu je proces oslobodenia od tmavej karmy. Preto je potrebné dbať na nasledujúce body:

  1. Pamätajte na ľudí, ktorí priniesli problémy do vášho života. Zachovanie v pamäti neodpustiteľnosti negatívne ovplyvňuje život. Preto je potrebné použiť akúkoľvek metódu, ktorá pomôže odpustiť páchateľom a oslobodiť sa od tmavej karmy.
  2. Zamyslite sa nad tými ľuďmi, ktorí boli vystavení problémom. Ak s nimi stále nesúhlasíte, urobte to. V prípade, že niekto už nie je nažive, alebo ho nemožno nájsť, požiadajte ho o psychickú odpustenie.
  3. Uvedomte si, že vo všetkých svojich problémoch ste len vinní, prevziať si celú zodpovednosť za život a za všetko, čo sa v ňom deje. Bez tohto kroku, očistná karma nebude mať svoju účinnosť.

Prehodnoťte všetky nepríjemné a negatívne situácie, pokiaľ ide o vašu úlohu a zodpovednosť v nich. Napríklad, nie je možné urážať tú osobu, ktorá sa nechce trestať; je ťažké hádať sa s tými, ktorí majú v pokoji pokoj.

  1. Zastavte nespokojnosť s životom. Pochopte, že život pozostáva len z tých udalostí, ktoré sú potrebné pre ďalšie zlepšenie človeka. Preto je potrebné zvážiť každú udalosť, ktorá vyvoláva negatívnu reakciu. Odpoveď možno nájsť prostredníctvom meditácie a meditácie.
  2. Dokonalosť karmy znamená neustále sebavzdelávanie. Aby ste to urobili, je potrebné pracovať na sebe, hľadať spôsoby, ako zlepšiť váš vnútorný svet.
  3. Vymazanie karmy vám umožní lepšie vidieť všetky znaky a symboly, ktoré osud vysiela. Je potrebné pozrieť sa na všetko, čo sa deje, snažiť sa nájsť v okolitých udalostiach a veciach tipy na ďalší život a odpovede na existujúce otázky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

89 − = 82

Close