Základné ľudské potreby

základné ľudské potreby

Potreba zosobňuje vnútorný stav človeka, keď cíti určitý nedostatok niečoho. Spokojnosť existujúcich potrieb vedie k aktívnej akcii. Od narodenia má osoba skúsenosti so základnými potrebami: dýchať, piť, jesť, spať atď. Časom sa tento zoznam rozširuje a mení.

Aké sú základné potreby človeka?

Realizácia existujúcich potrieb vám umožní cítiť pozitívne emócie, inak sa človek cíti negatívne, čo môže viesť k depresii. To je dôvod, prečo odborníci odporúčajú venovať pozornosť všetkým existujúcim potrebám, a nie sústrediť sa len na jeden konkrétny cieľ. Predpokladá sa, že všetky existujúce potreby sú navzájom prepojené a ak nie sú implementované samostatne, ostatné nebudú k dispozícii. Najlepšiu teóriu vysvetlil psychológ Maslow, ktorý ponúkol svoju pyramídu. Stojí za zmienku, že jedna a tá istá základná potreba jednej osoby sa prejavuje vo väčšej miere av druhom - menej. Preto sú všetci ľudia rozdielni a niekto je úspešný v jednej oblasti a niekto nemôže ísť ani na ďalší krok.

Základné základné ľudské potreby:

  1. fyziologický. Bez toho, aby tieto potreby spĺňali, človek nemôže žiť. To zahŕňa potrebu piť, jesť, dýchať atď.
  2. V pohodlnej a bezpečnej existencii. Je dôležité, aby osoba mala strechu nad hlavou a mala istotu v budúcnosti.
  3. V láske, úcte a iných emóciách. Pre šťastný život je dôležité mať pocit, že vás niekto miluje, rešpektuje a hodnotí vás.
  4. Pri členení do skupiny. Osoba by mala mať pocit, že je plnoprávnym členom skupiny, kde je rešpektovaný a oceňovaný.
  5. V poznaní okolitého sveta. Pre mnohých je dôležité neustále rozvíjať sa, ukazovať zvedavosť a záujem o okolitých ľudí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 5 =

Close