Psychopatia – znaky u žien

príznaky psychopatie u žien

Psychopatia je psychiatrický termín, ktorý označuje zmeny, ktoré sa vyskytli v charaktere človeka z dôvodu viacerých okolností. Tento muž je v stave, ktorý neumožňuje, aby žiť normálny život v spoločnosti: to prináša problémy, a to nielen pre ostatných, ale aj tomu, kto trpí psychopatie, teda porucha osobnosti. Táto podmienka môže byť typická pre mužov a ženy, ale budeme venovať pozornosť spravodlivejšiemu pohlaviu, pretože majú jemnejšiu nervovú a emocionálnu organizáciu.

Typy psychopatie

Psychopatia má určité príznaky, ktoré ženy prejavujú:

  1. S paranoidnou psychopatiou majú ženy sebadôveru a sebavedomie. Ak si stanovia cieľ pre seba, potom sú v záujme dosiahnutia tohto cieľa pripravení "prechádzať mŕtvolami". Sú odpudzujúci, žiarliví a odpudzujúci.
  2. Známky schizoidnej psychopatickej ženy sú zatvorenie, ponorenie do vlastného vnútorného sveta, nedostatok túžby po komunikácii, koketovanie.
  3. Kľúčové vlastnosti psychopatie astenické typu u žien manifest hmotnosti komplexov a obáv, konštantný sebaspytovanie a sebemrskačství, a dokonca aj bolestivé prístup k priateľské kritike. Avšak taká žena doma sa bude cítiť pohodlne, ak budú otvory prevzaté mužom a riešia všetky rodinné problémy. Miesto vedúceho v rodine sa ochotne darí svojmu manželovi.
  4. Hysterická psychopatia, ktorej príznaky sa prejavujú u žien, môže vyzerat ako trvalá ukážka jedného herca alebo skôr herečky. Celý život takejto ženy je postavený na emocionálnych "nápadoch", ktorých hlavným cieľom je stať sa centrom pozornosti ľudí okolo za každú cenu. Sú vyzbrojení širokou škálou manipulácií: od predstieraných slz a sľubov spáchať samovraždu, k jasnej zmene obrazu a spôsobu správania. Nie sú oboznámení so zdravým rozumom, ich hlavnou hnacou silou sú emócie.

Hlavné príznaky psychopatie

Existujú tri príznaky psychopatia:

  • rysy psychopatie sa môžu prejaviť na akomkoľvek mieste av akejkoľvek situácii;
  • nadobudnuté alebo zdedené znaky patológie pretrvávajú počas celého života;
  • v spoločnosti sa psychopati prakticky neuplatňujú.

Psychopatia má okrem toho prejavy asténneho, excitabilného a nestabilného typu. Známky psychopatie u žien nechávajú odtlačok ich správania:

  1. Astenitch ženy - slabé bezbranné bytosti, ktoré vždy dostanú všetko z ich rúk, takže nie sú vhodné pre žiadnu prácu. Rýchlo sa unavia, bez ohľadu na to, či sa venujú psychickej alebo fyzickej práci. Podliehajú niekomu inému vplyvu, nikdy nemajú svoj vlastný názor. Často sa stávajú predmetom manipulácie v hrách iných ľudí.
  2. Excitable Psycho - antipode asthenichki: je vytrvalá a neschopná, môže tvrdo bojovať, brániť svoj názor. Často sú škandalózne a nemožné. Zároveň sú dobrými zamestnancami, ktorí nemajú kreativitu a zodpovednosť za pridelené práce.
  3. Nestabilný typ charakterizovaná túžbou po dobrodružstve, krásnym životom, mimoriadnymi činnosťami, šokujúcimi. Ženy tohto typu hľadajú mužov, vzťahy, s ktorými bude svetlé dobrodružstvo, ale vo svojich plánoch spravidla nezahŕňajú dlhodobé vzťahy, manželstvo, narodenie detí.

Znaky ženského psychopatu sú charakterizované rozdielmi v správaní, ktoré sú sfarbené emocionálnymi skúsenosťami a jedinečnými predstavami o spoločnosti a jej mieste v nej. Ich hlavným rozdielom je ponorenie do vlastného sveta a osobné skúsenosti. Často sú naklonení k neprimeraným akciám a emocionálnym hodnoteniam udalostí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − = 6

Close