Grafológia – znak v rukopise

grafologický znak rukou písaním

Každý deň človek píše niečo na papieri, automaticky zobrazí nekonečný počet písmen. Grafológia, veda, ktorá nie je hriechom, nazývajú umenie, sa zaoberá štúdiom charakteru osoby práve jej rukopisom. Takže, keď poznáte základné grafové štúdie, môžete urobiť malý záver o autorovi určitého listu, jeho vlastnostiach, očakávaniach, túžbach.

Ako ovplyvňuje charakter rukopis?

Ako identita spisovateľa sama a jeho rukopis je jedinečná, takže rôzne "chvostíky" písmen, ich sklon, sila tlaku na papieri ukazujú špecifické schopnosti každého z nás. Nebude to zbytočné poznamenať, že napriek skutočnosti, že všetci ľudia sa učia už v základnej škole písať kurzívou, nasledujúce odporúčania učiteľa, nie je registrovaný jediný prípad, že dieťa malo rovnaký rukopis, ako v notebooku-vzorky. Znamená to, že charakter osoby je zobrazený v jeho rukopise už od prvých minút poznávania papiera a pera. Nikto nemôže vedome zmeniť svoj štýl písania listov, ale rukopis neskorších rokoch života mení nevedomky za osobu (je to kvôli zmenám v osobnom rozvoji).

Proces písania textu je regulovaný centrálnym nervovým systémom. To znamená, že typ rukopisu sa bude líšiť v závislosti od fyzických a emocionálnych faktorov, ako aj od kvalít, ktoré prevláda v charaktere osoby v čase písania.

Ľudský rukopis - je to spôsob myslenia, písanie duchovné, emocionálne zručnosti, pretože je nielen možné určiť povahu človeka, ale aj jeho obavy, metódy psychologického obrany, ktorá využíva identitu svojho psycho-emocionálne zdravie.

Vlastnosti rukopisu a charakteru

Táto vlastnosť spočíva v tom, že nájdenie vzťahu medzi rukopisom a charakterom prináša nové objavy, predovšetkým v oblasti sebapoznávania. Predtým, než začneme základné grafikologické teórie, treba mať na pamäti, že:

  1. Rukopis odráža vlastnosti charakteru, ktoré sú vlastné ženám a mužom, v dôsledku čoho nie je ani rukopis žien, ani mužov.
  2. Rukopis neodpovedá na otázky budúcnosti. Odráža iba psychologický stav spisovateľa v určitom čase.
  3. Nesnažte sa pochopiť povolanie osoby založené na vlastnostiach charakteru, ktorý ste objavili. Grafologická analýza pomáha iba dať predstavu o prirodzených schopnostiach každého jednotlivca.

Okrem toho, analýza rukopisu, môžete sa dozvedieť o výhodách a nevýhodách spisovateľa, máte príležitosť preskúmať zraniteľnosti ostatných. Napríklad list obsahuje strach, ak, samozrejme, existuje v čase písania textu. O vnútorných strachoch hovorí stručnosť písaného textu. Svah, lisovacie sila zobrazenie ľudské emócie: rukopis so sklonom k ​​pravej strane a svetla lisovacej sily na papierové ukazujú, že jeho majiteľ sa stalo zvykom, aby sa všetko k srdcu, ale pokiaľ ide o obavy, že má malý odpor.

Ako určiť charakter osoby rukou písaním?

  1. náklon. Osoba sa riadi životom pocitmi alebo logikou - čo určuje sklon, v prvom rade. Rukopis, ktorý je naklonený doľava, hovorí o horlivej túžbe ísť proti pravidlám spoločnosti. Typy rukopisu a znakovPokles napravo - túžba prispôsobiť sa väčšine.
  2. Forma listov: kombinované, okrúhle a uhlovité. Okrúhle znaky naznačujú povahu sťažujúcej sa. Úhlový hovorí o odhodlanosti. Kombinovaný je vlastný mnohým a svedčí o mnohorozmerných znakových znakoch.
  3. Veľkosť písmen. Čím väčší je rukopis, tým menej psychicky vyvážený je osobnosť spisovateľa.
  4. Hustota listu. Vysoká hustota svedčí o snahe človeka chrániť svoj vnútorný svet pred vonkajšími.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 − = 44

Close