Funkcie vedomia

Funkcie vedomia

Ľudské vedomie je tajomný predmet, ktorý sa neskúmal až do konca. Je to forma mentálnej reflexie skutočnosti, ktorá je jedinečná len pre človeka a je neoddeliteľne spojená s rečou, pocitom a myslením. Vďaka nemu môže človek prekonať napríklad svoju neistotu, strach, hnev a kontrolné túžby.

Funkcia vedomia v psychológii - je sada nástrojov potrebných k pochopeniu seba a svet okolo nás, k vytvoreniu určitého cieľa, akčný plán predvídať ich výsledok, regulovať svoje vlastné správanie a činnosti. Viac podrobností o tomto sa dozvieme v našom článku.

Hlavné funkcie vedomia

Ako dobre známy nemecký filozof Karl Marx napísal: "Môj postoj k životnému prostrediu je moje vedomie" a to je vlastne tak. V psychológii sa rozlišujú základné funkcie vedomia, vďaka čomu sa vytvára určitý postoj k samotnému prostrediu, kde je jedinec. Pozrime sa na ich najzákladnejšie:

  1. Kognitívna funkcia vedomie je zodpovedné za poznávanie všetkého okolo, tvorí predstavu o realite a získava faktický materiál s pomocou pocitu, myslenia a pamäti.
  2. Kumulatívna funkcia je generovaná kognitívnou funkciou. Jeho význam spočíva v tom, že ľudská myseľ a pamäť "zbierať" veľa vedomostí, pocity, dojmy, pocity, emócie, a to nielen zo svojej vlastnej skúsenosti, ale aj akcie iných súčasníkov i predchodcov.
  3. Funkcia hodnotenia vedomia či reflexné, môže pomôcť ľuďom porovnávať svoje vlastné potreby a záujmy s tými vonkajším svetom, pozná sám seba a svoje znalosti, rozlišuje medzi "ja" a nie "ja", ktorá podporuje rozvoj sebapoznania, sebauvedomenie a sebaúcty.
  4. Funkcia zaostrenia, tj Analýza získaných skúseností osoba nespĺňa svet, snaží sa zmeniť k lepšiemu, vytvoriť pre seba konkrétne ciele a spôsoby ich dosiahnutie.
  5. základné funkcie vedomia

  6. Kreatívna alebo kreatívna funkcia vedomie, je zodpovedný za formovanie nových, predtým nepreskúmaných obrazov a konceptov prostredníctvom myšlienky, predstavivosti a intuície.
  7. Komunikačná funkcia sa vykonáva s pomocou jazyka. Ľudia pracujú spoločne, komunikujú a užívajú si, pričom vo svojej pamäti uchovávajú informácie, ktoré dostali.

To nie je celý zoznam hlavných funkcií vedomia v psychológii človeka v súvislosti s novými myšlienkami vedy o vedomie môže byť dlhý čas doplniť položky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 + = 40

Close