Cvičenie pre rozvoj reči

Cvičenie pre rozvoj reči

Dobrá dikcia pre osobu je podobná talentu, pretože nie každý sa môže pochváliť jasnou výslovnosťou. Príčiny zlej dikcie sa skrývajú pri vrodených chybách rečového prístroja a jeden môže napodobňovať prejavy iných ľudí, a tým aj kaziť svoje vlastné. Pomocou špeciálnych cvičení na rozvoj reči môžete túto situáciu napraviť.

Zásady rozvoja reči

Aplikujú sa na deti a usilujú sa o výučbu ich materinského jazyka:

 1. Vzájomná súvislosť s mentálnym, senzorickým a vývojom reči. Základom myslenia sú senzorické reprezentácie, na ktorých je reč založená a ktoré sa s nimi rozvíjajú. Čím viac sa dieťa dozvie o svete okolo seba, tým lepšie je jeho reč.
 2. Komunikatívny prístup k rozvoju reči. Reč je chápaná ako aktivita a jazyk sa používa na komunikáciu.
 3. Rozvoj lingvistického inštinktu, teda nevedomého držania zákonov jazyka.
 4. Vytvorenie základného povedomia o javoch jazyka. Dieťa nevedome zovšeobecňuje tieto javy a vytvára kreatívnu rečovú schopnosť.
 5. Vzájomné prepojenie práce na rôznych stranách prejavu. S rozvojom jednej strany prejavu dochádza k súčasnému vývoju iných.
 6. Poskytovanie aktívnej rečovej praxe. Je potrebné nielen hovoriť, ale aj počúvať, vnímať reč.
 7. Obohatenie motivácie rečovej činnosti. Táto metóda rozvíjania reči zahŕňa zvýšenie motivácie hovoriť, opakovať, opakovať.

Spôsoby rozvíjania reči doma

Často sa stane, že dospelý už z nejakého dôvodu chce zlepšiť svoje pokarhanie, dikciu a intonáciu. Ak fuzzy a nesprávne reči vytvárajú prekážky v každodennom živote: obmedzujú porozumenie, zabraňujú zobrazovaniu alebo priťahujú pozornosť a tiež dosahujú výšku kariéry, špeciálne cvičenia môžu pomôcť:

 1. Cvičenie dýchanie. Pri spievaní je potrebné vypúšťať samohlásky, snažiť sa ich čo najdlhšie vytiahnuť. Môžete sa pokúsiť skombinovať ich navzájom. Za krátkych dychov, pokračujte a stále môžete počítať pri exhalácii na desať.
 2. Pre rozvoj reči a diktov pre dospelých je veľmi užitočné vysloviť zvesenie jazyka. Najrozmanitejšie, ale najlepšie tie zvuky, v ktorých sa dávajú najťažšie. V budúcnosti môžu byť kombinované do jedného. Ak chcete rýchlejšie získať zručnosť správnej výslovnosti, vložte matice do úst alebo držte ceruzku medzi prednými zubami. Odstránením takýchto položiek môžete vidieť, že sa zlepšila technika výslovnosti zložitých kombinácií slov.
 3. Rozvoj reči u dospelých zahŕňa počúvanie diktafónnych záznamov. Je vždy užitočné počuť reč zvonka, pochopiť, ako to znie, a identifikovať chyby, ktoré existujú, a potom pokračovať v ich odstraňovaní.

Dikciu môžete tiež vylepšiť použitím artikulárneho nabíjania. Tu sú najjednoduchšie a najbežnejšie cvičenia:

 1. Posúvanie čeľuste dopredu a dozadu s otvorenými ústami.
 2. Otočte jazýček na lícach striedavo. Robte s ústami zatvorenými a otvorenými.
 3. Otvorte ústa široko a striedavo sa dotýkajte jazyka každého zuba.
 4. Sklopte telo dopredu s rukami prechádzajúcimi cez hrudník a začnite vyslovovať samohlásky do spevy. Po každom ďalšom zvuku zoberte vertikálnu pozíciu a potom opäť nadol a pokračujte.

Tí, ktorí pohlcujú celé slabiká počas rozhovoru, sú povzbudzovaní, aby spievali básne. Práce musia byť vybrané zložité, a preto verše Májakovského sa dobre hodia. Správna výslovnosť pomôže a častá výslovnosť slov, v ktorých súhlasia bok po boku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 + = 37

Close