Analytická psychológia

analytickej psychológie

Okrem štúdia vedomia sa učenie psychológie zameriava na osoby v bezvedomí. Tak švajčiarsky psychológ K. Jung založil jeden z hlavných smerov neo-freudianizmu, analytickej psychológie. V centre jej štúdia je presne to, čo sa skrýva za ľudským vedomím a podľa jeho učenia vysvetľuje príčiny určitého správania a znakov v psychike každého z nás.

Analytický prístup v psychológii

Tento smer je podobný psychoanalýze, ale na druhej strane má niekoľko rozdielov. Podstatou analytického prístupu je študovať motiváciu, tie hlboké sily, ktoré stojí za správaním každého jednotlivca, cez mytológiu, sny a folklór.
Podľa Junga, osobnostná štruktúra pozostáva z:

  • vedomia;
  • individuálne nevedomie;
  • kolektívneho nevedomia.

Prvé dve časti predstavujú všetky zručnosti, ktoré človek získal počas svojej životnej cesty, a kolektív je akýmsi "spomienkou na každú generáciu". Inými slovami, toto je psychologické dedičstvo odovzdané dieťaťu v čase jeho narodenia.

Na druhej strane kolektívne nevedomie pozostáva z archetypov (foriem, ktoré organizujú psychologický zážitok každej osoby). Švajčiarsky psychológ im nazval primárne obrazy. Tento názov je spôsobený tým, že majú priame spojenie s rozprávkovými a mýtickými témami. Sú to archetypy, ktoré sú podľa Jungovho učenia základom každého náboženstva, mýtu, a tak určujú sebapoznanie ľudí.

techniky analytickej psychológie

Metódy analytickej psychológie

  1. Analýza je hlavnou metódou sprostredkovania. Jeho hlavnou funkciou je vytvoriť pre klienta určitý druh virtuálnej reality. Počas celého zasadnutia, s pomocou analytika, sa nižšia je transformovaná na vyššiu, kolektívu do nevedomia, materiál do duchovného atď.
  2. Metóda voľných združení. Táto technika analytickej psychológie spočíva v odmietnutí racionálneho myslenia. Ide o združenia, ktoré sú vynikajúcim nástrojom schopným komunikovať so skrytými vecami, ktoré sú uložené v podvedomí klienta.
  3. Metóda aktívnej predstavivosti je druh ponorenia do hĺbky vlastného ja, pričom sa sústreďuje na vnútornú energiu.
  4. Amplifikácia je použitie mytologického materiálu na porovnanie tých fantastických obrázkov, ktoré vznikajú u pacienta počas relácie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 15 = 22

Close