Transformacja osobowości

transformacja osobowości

Z biegiem czasu Wszystko nu tym Świecie się zmienia, w tym żywe organizmy. W procesie życiowych perypetii ludzie prikaže zmieniają, Cale życie człowieka - ciągły rozwój, poczynając od narodzin płodu m okresie okołoporodowym i kończąc na fizycznej śmierci.

Transformacja osobowości

Osobowość człowieka rozwija się również w sposób ciągły, tzn. Zachodzi ciągła transformacja osobowości danej osoby, zmiany w jego psychice. Należy zauważyć, Ze zmiany zachodzące m Ciele ludzkim i jego osobowości nie SA ZBYT widoczne, ponieważ enakimi się zmieniają. Ponadto NATURALNE zmiany wieku, ktoré Sa "włączone" w pewien "naturalny načrta" Rozwoju organizmu i doprowadzenie go storiti pewnego stanu w pewnym momencie życia, nie pokrywają Sie vz okresami Rozwoju osobowości. Dlatego ludzie rozwijają się w różnym czasie i w różnych kierunkach. Istnieją jednak Splošno wzorce wiekowe.

Motywacja osobistych przemian i działań

Rozwój osobowości człowieka następuje nie tylko zgodnie z naturalnym "planem" Rozwoju wieku, osobowości, A także organizmu, rozwija się przede wszystkim w aktywności. Działania ludzkie Sa spowodowane potrzebami, celami i motywacjami, ktoré nie Sa takie enaka w różnych sytuacjach IW różnych okresach Rozwoju. W deset sposób możemy mówić O transformacji motywacyjnej osobowości, ktorá występuje z każdą osoba przez Cale życie. Ciało ma istotne potrzeby, A JEDNOSTKA ma osobiste potrzeby (nu przykład potrzeby samorealizacji, uznania, szacunku ITP).

preoblikovanje oseb s psihologijami

W psychologii analitycznej CG Junga (postyungianskih i inne obszary współczesnej psychologii głębokość) przez transformację osoby rozumie się nie tylko zmiany zachodzące nu osobe m procesie Rozwoju osobistego, ale także procesu i wyniku indywiduacji osobowości. Przez indywidualizację w tym przypadku rozumie się niezależny, świadomy rozwój i samorozwój jednostki, ktorá nie zawsze pokrywa się z motywami sytuacyjnymi, A także motywami i celami innych ludzi. W procesie transformacji indywiduacji osobowości osoba porzuca pierwotnego narcyzmu, egoistyczne orientację osoby, ktorá jest zwykle jednym Z objawów niektórych fazach rozwojowych, przed przejściem naredi stanu indywiduacji - prawdziwą Psychologie dorosłości i niezależności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 2 =

Close