Psychologia duszy

Psychologia duszy

Mi współczesnym Świecie określenie "dusza" jest używane zarówno jako metafora, jak i jako sinonim "wewnętrznego świata jednostki", "psiho". Za dusza jest Główna ideja, ktorá zawsze pojawia się w Historii psychologii.

Psychologia ludzkiej duszy

Ludzka dusza jest bytem, ​​przez ktorý rodzi się wolna Wola. Nawet Heraklit twierdził, Ze zajmuje szczególne Miejsce w porządku światowym, ponieważ porusza początek wszystkiego nu tym Swiecie.

Jeśli mówimy O koncepcji "duszy" w kontekście psychologii, da na początek powinniśmy rozważyć DWA etapy ewolucji psychiki:

  1. Pierwszy rozpoczął się wraz z narodzinami pierwotnych iz psihiki. Ostatnim okresem tego etapu jest pojawienie się nowej mentalnej organizacji człowieka, ktorá oznacza rodzaj biologicznej ewolucji.
  2. Drugi etap charakteryzuje się rewolucją kulturalną, w wyniku czego człowiek uzyskuje wewnętrzny spokój, realizuje WŁASNE "ja". Początek tego etapu wynika z komplikacji interakcji jednostki z otaczającym światem. W wyniku drugiego okresu pojawienia się ludzkiej psychiki, każda osoba zaczyna swoje istnienie w środowisku kulturowym. Da bi bilo močno manifestacijsko jego wewnętrznych cech. Wyrażają JE wewnętrzne bodźce motywujące wykonanie określonego działania. W rezultacie oznacza da, že osoba ma wolna Wole, da znaczy, Ze ma Prawo storiti wyboru. Źródłem wolnej woli jest dusza.

Tak WIEC psychologia nazywa Psychologie rodzajem Edukacji umysłowej, ktorá ma zdolność samoorganizacji i tworzenia m sobie kompletnego systému różnych interakcji ze składników, ktoré Sa przeciwne naturze.

Psychologia kobiecej i męskiej duszy jest rzeczywistością życia każdego człowieka. Za dusza zapewnia interakcję człowieka ze światem wokół niego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

58 + = 60

Close