Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

MIEDZYNARODOWY dzien WALKI Z Ubóstwem obchodzony jest nu całym Świecie 17 października. W tym dniu odbywa się wiele spotkań ku pamięci ofiar, ktoré zginęły z biedy, A także różne działania rzecznicze mające na celu zwrócenie Uwagi nu problemy ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Historia dnia walki z ubóstwem

Światowy dzien WALKI Z Ubóstwem rozpoczyna się 17 października 1987 Roku. W tym dniu w Paryżu, na placu Trocadero, PO RAZ Pierwszy odbyło się spotkanie pamięci mające na celu zwrócenie Uwagi opinii publicznej nu da, jak wiele osób nu Świecie żyje w ubóstwie, Ile ofiar jest głodnych i co roku ma INNE problemy Z ubóstwem. Ubóstwo zostało uznane ZA pogwałcenie Praw człowieka, A nu pamiątkę spotkania i wiecu został otwarty kamień pamięci.

Później podobne pomniki zaczęły pojawiać się w różnych krajach, jako przypomnienie, že bieda wciąż nie jest pokonana nu Ziemi i wielu ludzi potrzebuje POMOCY. Jeden z tych kamieni osadzony jest w Nowym Jorku m ogrodzie m pobliżu siedziby ONZ, w pobliżu tego kamienia odbywa prikaže coroczna uroczystość poświęcona Dniu WALKI o Zwalczanie Ubóstwa.

Dnia 22 grudnia 1992 r., 17 października został oficjalnie ogłoszony Międzynarodowym Dniem WALKI Z Ubóstwem przez Zgromadzenie Splošno ONZ.

Działalność Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

W tym dniu odbywają się różne imprezy i wiece, mające na celu zwrócenie Uwagi nu problemy ubogich i potrzebujących. Wiele Uwagi poświęca się uczestnictwu najuboższych osób w tych wydarzeniach, ponieważ bez zbiorowych wysiłków całego społeczeństwa, w tym także samych ubogich, nie Uda się ostatecznie rozwiązać problemu i przezwyciężyć ubóstwo. Każdego roku desetih dzien ma swój temat, na przykład: "Od ubóstwa storiti godnej PRACY: niwelowanie Luki" lub "dzieci i rodziny SA przeciwko ubóstwu", w którym określa Sie kierunek działania i opracowuje Sie načrt działania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + = 4

Close